26-06-2017 - Møde i Byrådet

Del video


Jeg vil:
Dele hele videoen:
Dele videoen startende fra:
Dele videoen startende fra punkt:

Download Video


Specify time:
Download link will be sent to your email.
#1 - Godkendelse af dagsorden#2 - Opfyldelse af dom afsagt af Østre Landsret vedrørende godtgørelse for anbringelse på Tværhøjgaard#3 - KL rapport for ekstern undersøgelse vedrørende JIVE#4 - Revisionsberetning og endelig godkendelse af regnskab 2016#5 - Udvalgenes samlede rammereduktioner vedr. budget 2017#6 - Slagelse Boligselskab, afd. 10, Helhedsplan, godkendelse af regnskab#7 - Slagelse Boligselskab afd. 32 - Stadionparken, godkendelse af regnskab#8 - BoligKorsør, afdeling 3, helhedsplan, godkendelse af projektide#9 - Anlægsregnskab over 2 mio. kr. - salg af landbrugsareal Engsøvej 39, Skælskør#10 - Rådighedsbeløb, anlægsbevilling og anlægsregnskab under 2 mio. kr. - Bildsø Camping og Bildsø Feriekoloni, Slagelse#11 - Rådighedsbeløb, anlægsbevilling og anlægsregnskab for udmøntning af regaranti byfornyelseslån#12 - Afslutning af anlægsregnskaber - dagtilbud#13 - Bevilling med kassevirkning - Projekt sundhedsplejersker styrker integration#14 - Boligsocial helhedsplan 2017-2021#15 - Forslag til lokalplan 1175 - Blandet byområde ved Kalundborgvej i Slagelse samt Kommuneplantillæg nr. 49 til Kommuneplan 2013 og tilhørende miljøscreening#16 - Forslag til lokalplan 1185 - Område ved Slagelse Megacenter samt Kommuneplantillæg nr. 52 til Kommuneplan 2013 med tilhørende miljøscreening#17 - Endelig vedtagelse af Lokalplan 1170 - Boligområde på Slots Bjergby Bakke, Slots Bjergby - samt Kommuneplantillæg nr. 42#18 - Kommuneplan 2017 - Forslag til kommuneplan 2017 - 2028 med tilhørende miljøvurdering#19 - Mulig dispensation fra Lokalplan 1158#20 - Evaluering af Landsbypedelordningen#21 - Samarbejdsaftale for Ungdommens Uddannelsesvejledning#22 - Forslag til omlægning af skoledistrikt for Flakkebjerg Skole#23 - Forslag fra borgerne til byrådet#24 - Borgerrådgiverens rapport for januar-april 2017#25 - Besvarelser af spørgsmål om organisation, budget og regnskab i forbindelse med afskedigelser i Jobcentret#26 - Initiativretssag - Indsatserne i Basen og på Rosenkildegården#27 - Initiativretssag - Tinglysning af nedrivningsstøtte#28 - Initiativretssag - Skælskør-sagen og KLs rådgivning#29 - Ny Trelleborg - ændret fondsstrategi (Lukket)

Se eller gense byrådsmødet 26. juni 2017. Du kan springe i videoen ved at klikke på de enkelte punkter i dagsordenen.

Denne video er set i alt: 64
De sidste 24 timer: 0
De sidste 7 dage: 1
Den seneste måned: 5
Det seneste år: 64
There is no video in the channel yet. There is no video yet.