30-10-2017 - Møde i Byrådet

Del video


Jeg vil:
Dele hele videoen:
Dele videoen startende fra:
Dele videoen startende fra punkt:

Download Video


Specify time:
Download link will be sent to your email.
#1 - Godkendelse af dagsorden (B)#2 - Budgetorientering pr. ultimo september herunder budgetstatus 2017/2018 (D)#3 - Ændring af reglerne for økonomistyring og ledelestilsyn - overførsel af over og underskud i mellem årene, handleplaner og tillægsbevillinger (B)#4 - Ophør af midlertidigt ansættelsesstop indenfor den administrative organsisation konto 6 (B)#5 - Tidselbjerget - arkæologiske udgravninger (B)#6 - Garanti for Korsør Lystbådehavn A.m.b.a. (B)#7 - Rådighedsbeløb og anlægsbevilling - Etablering af elevator i Korsør Kulturhus (B)#8 - Beslutning om ændret krav til driftsgaranti (B)#9 - Slagelse Musikhus og Badeanstalten - overgang til selveje (B)#10 - Kommuneplan 2017 - ændringsforslag inden endelig vedtagelse af Kommuneplan 2017 (B)#11 - Forslag til Lokalplan 1186, Boliger ved Valmuevej, etape II, Slagelse Nordøst og tilhørende miljøscreening (B)#12 - Indsatsplan for bekæmpelse af kæmpe-bjørneklo (B)#13 - AffaldPlus - køb af Sorø Fjernvarme (B)#14 - Rådighedsbeløb, anlægsbevilling og anlægsregnskab under 2 mio. kr. - ejendommen Langøre 1, Slagelse (B)#15 - Del-anlægsregnskab > 2 mio. kr. -Udvidelse af Omø havn (B)#16 - Teknik og Miljø - Anlægsregnskaber > 2 mio. kr. (B)#17 - Anlægsregnskab over 2 mio. kr. - køb af arealer og bygninger ved Stigsnæs, Skælskør (B)#18 - Anlægsregnskab over 2 mio. kr. - Nørrevang - etape 1 (B)#19 - Kommunal indsats mod mikroplastforurening (B)#20 - Borgerrådgiverens rapport for maj-august 2017 (O)#21 - Forslag til nedsættelse af lokalt kulturmiljøråd (B)#22 - Udtalelse til Ankestyrelsen vedr. køb af DSB-grund (B)#23 - Initiativretssag - færdselsregulering på privat vej (B)#24 - Initiativretssag - Pesticider i drikkevandsboringer (B)#25 - Initiativretssag - Afbureaukratisering på ældreområdet (B)#26 - Initiativretssag - Underskuddet på handicap- og psykiatriområdet (B)#27 - Forslag til konkrete aktiviteter for langtidsforsørgede borgere med ikke vestlig baggrund (B)

Se eller gense byrådsmødet 30. Oktober 2017. Du kan springe i videoen ved at klikke på de enkelte punkter i dagsordenen.

Denne video er set i alt: 70
De sidste 24 timer: 0
De sidste 7 dage: 9
Den seneste måned: 70
Det seneste år: 70
There is no video in the channel yet. There is no video yet.