26-03-2018 - Møde i Byrådet

Del video


Jeg vil:
Dele hele videoen:
Dele videoen startende fra:
Dele videoen startende fra:

Download video


Indtast tidspunkt:
Vi sender dig snarrest et download link til videoen.
#1 - Godkendelse af dagsorden (B)#2 - Revideret Styrelsesvedtægt 2018 (B)#3 - Revideret styrelsesvedtægt og nye udvalg - tilretning af politikområder (B)#4 - Valg af medlemmer til økonomiudvalget (B)#5 - Valg til de stående udvalg (B)#6 - Overførsel af mer-/mindreforbrug på drift og anlæg fra 2017 til 2018 - samtlige udvalg (B)#7 - Lånoptagelse 2018 (B)#8 - Genoptaget sag - Budgetproces for 2019 - 2022 (B)#9 - Ansøgning om lån fra Skælskør Turisme (B)#10 - Anlægsbevilling - Renovering af ydermolerne i Halsskov Færgehavn (B)#11 - Udmøntning af pulje vedr. sygefravær (B)#12 - Godkendelse af kvalitetsrapport 2016/17 for skoleområdet (B)#13 - Afsluttet Høring - Tildelingsmodel almenskoler og SFO (B)#14 - Indsatsplan for bekæmpelse af kæmpe-bjørneklo 2017 og frem#15 - Principbeslutning - frivillige aftaler på ekspropriationslignede vilkår (B)#16 - Bildsø Strand - Ekspropriation - Kloakering af sommerhusområdet (B)#17 - Godkendelse af anlægs- og driftsbidrag samt regulativer for vandforsyninger 2018 (B)#18 - Slagelse Kommune - retningslinjer for tinglysning af forsyningsledninger (B)#19 - Godkendelse af tilpasning af takster 2018 ved Center for Psykosocial Udvikling Slagelse (B)#20 - Anlægsregnskab over 2 mio. kr. samt anlægsbevilling 2018 - Energibesparende foranstaltninger (B)#21 - Rådighedsbeløb, anlægsbevilling og anlægsregnskab over 2 mio. kr. - salg af ejendommen Klostermarken Skole, Slagelse (B)#22 - Informationssikkerhedspolitik (B)#23 - Initiativsag - Besparelser i Ung Slagelse (B)t1 #25 - Ny udpegning til Det særlige Børn og unge-udvalg (B)#24 - Resultater af de nationale test i dansk og matematik 2016/17 (E) (Lukket)

Se eller gense byrådsmødet 26. Marts 2018. Du kan springe i videoen ved at klikke på de enkelte punkter i dagsordenen.

Denne video er set i alt: 1450
De sidste 24 timer: 0
De sidste 7 dage: 1
Den seneste måned: 1
Det seneste år: 3
There is no video in the channel yet. There is no video yet.