25-06-2018 - Møde i Byrådet

Del video


Jeg vil:
Dele hele videoen:
Dele videoen startende fra:
Dele videoen startende fra punkt:

Download Video


Specify time:
Download link will be sent to your email.
#1- Godkendelse af dagsorden (B)#2 - Politisk mødekalender 2019-2021 (B)#3 - Revisionsberetninger og endelig godkendelse af regnskab 2017 (B)#4 - Finansiel strategi 2018 (B)#5 - Kort orientering om aftalen om kommunernes økonomi for 2019 (O)#6 - Kommunal garantistillelse ved optagelse af nyt lån til gulv i Vesthallen (B)#7 - Slagelse Almenenyttige Boligselskab afd. kassebjerggård lånoptagelse og kommunal garanti (B)#8 - Licitationsresultat på renoveringen af ydermoler, Halsskov Færgehavn (B)#9 - Betalingsvedtægt Kloakforsyningen - revision 2014#10 - Forslag til Kommuneplantillæg nr. 1 til Kommuneplan 2017 - Aflastningsområde Slagelse Megacenter (B)#11 - Endelig vedtagelse af Lokalplan 1194, Boligområdet Skovbrynet i Slagelse samt Kommuneplantillæg nr. 14 (B)#12 - Frigivelse af anlægsbevilling - Eget specialtilbud Havrebjerg (B)#13 - Frigivelse af anlægsmidler - Skoleudbygning (B)#14 - Rådighedsbeløb, anlægsbevilling og anlægsregnskab under 2 mio. kr. - salg af ejendommen Næstved Landevej 94-96 og Industrivej 43, Skælskør (B)#15 - Rammer for organisering i Slagelse Kommune - uddybende oplæg (O)#16 - Borgerrådgiverens rapport for januar-april 2018 (O)#17 - Anmodning om orlov fra byrådet (B)#18 - Udpegning til FGU-bestyrelse (B)#19 - Initiativsag - Tilslutning til Charter for skattelyfri kommune (B)#20 - Initiativsag - Støj- og støvforurening på Gl. Stadion i Slagelse (B)#21 - Initiativsag - anmodning om optagelse af sag - etablering af rekreativt område ved Stjernebakken (B)#22 - Placering af kommunale arbejdspladser i Korsør (B) - Lukket Punkt#23 - Stillingtagen til salg/byggemodning af boligområdet Hvilebjerg i Sørbymagle (B) - Lukket Punkt#24 - Finansiering af nyt omsorgssystem 2018 (B) - Lukket Punkt#25 - Ansættelse af kommunaldirektør (B) - Lukket Punkt

Se eller gense byrådsmødet 25. Juni 2018. Du kan springe i videoen ved at klikke på de enkelte punkter i dagsordenen.

Denne video er set i alt: 369
De sidste 24 timer: 1
De sidste 7 dage: 8
Den seneste måned: 369
Det seneste år: 369
There is no video in the channel yet. There is no video yet.