17-12-2018 Møde i Byrådet

Del video


Jeg vil:
Dele hele videoen:
Dele videoen startende fra:
Dele videoen startende fra:

Download video


Indtast tidspunkt:
Vi sender dig snarrest et download link til videoen.
#1 - Godkendelse af dagsorden (B)#2 - udkast til Beskæftigelsesplan 2019 (B)#3 - Slagelse Boligselskab, Skovlunden, godkendelse af skema A og B (B)#4 - Forslag til lokalplan 1197, Boliger ved Holbækvej, Tidselbjerget, Slagelse (B)#5 - Forslag til lokalplan 1198, Butiksområde Idagårdsvej/Sdr. Ringgade i Slagelse (B)#6 - Forslag til Lokalplan 1202, Boligområde ved Jonslunden (B)#7 - Endelig vedtagelse af lokalplan 1196, Havnearkaderne, Korsør (B)#8 - Endelig vedtagelse af Lokalplan 1205, Korsør Erhvervspark (B)#9 - Endelig vedtagelse af Kommuneplantillæg nr. 11 - Erhvervsområde ved Sdr. Ringgade i Slagelse (B)#10 - (UDGÅET) Dispensationsansøgning for Motalavej og Ringparken (B)#11 - Korsør - Byen møder vandet - Halsskov Færgehavn (B)#12 - Bedre strande og toiletter 2019 (B)#13 - Uheldsanalyse 2019, halvvejsevaluering af handleplanen i Trafiksikkerhedsplan 2016-2020 (B)#14 - Drift og Teknik - Frigivelse af anlægsbevillinger Entreprenørservice 2019 (B)#15 - Godkendelse af anlægs- og driftsbidrag for private vandværker 2019 (B)#16 - Godkendelse af takster 2019 på virksomheder under Center for Handicap og Psykiatri (B)#17 - Godkendelse af takster vedr. Budget 2019-2022 vedr. Sundhed og Omsorg (B)#18 - Nye timetakster for afregning af ydelser efter Servicelovens §83 til hjemmeplejen og private leverandører 2019 (B)#19 - Anlægsregnskaber over 2 mio. kr. - Salg af landbrugsarealer, øvrige arealer og ejendomme (B)#20 - Anlægsregnskab over 2 mio. kr. - Naturrastepladsen (B)#21 - Anlægsregnskaber over 2 mio. kr. - Broskolen - Ventilation (AT-påbud) (B)#22 - Anlægsregnskab over 2 mio. kr. - Marievangsskolen - AT-påbud og renovering af tag (B)#23 - Muligheder for Rytterstaldstræde 8, Slagelse (B)#24 - Etablering og finansiering af tværkommunale erhvervshuse (B)#25 - Ansættelsesstop i administrationen (D)#26 - Værdighedspolitik for Ældreplejen (B)#27 - Ændring af Vedtægt for borgerrådgiveren (B)#28 - Initiativsag - Enhedslistens dagsordensforslag om tvangsfjernelsessager (B)#29 - Initiativsag - Enhedslistens dagsordensforslag om arbejdsvilkår for de ansatte på Agersø- og Omøfærgerne (B)#30 - Initiativsag - Enhedslistens dagsordensforslag om kommunens information af borgerne (B)

Se eller gense byrådsmødet d 17. December 2018. Du kan springe i videoen ved at klikke på de enkelte punkter i dagsordenen.

Denne video er set i alt: 390
De sidste 24 timer: 0
De sidste 7 dage: 0
Den seneste måned: 0
Det seneste år: 7
There is no video in the channel yet. There is no video yet.