16-09-19 – Møde i Byrådet

Del video


Jeg vil:
Dele hele videoen:
Dele videoen startende fra:
Dele videoen startende fra:

Download video


Indtast tidspunkt:
Vi sender dig snarrest et download link til videoen.
#1 - Godkendelse af dagsorden (B)#2 - Medborgerpolitik i Slagelse Kommune (B)#3 - Garantiprovision (B)#4 - Anlægsbevilling - Kabeldepotet, renovering og isolering (B)#5 - Anlægsbevilling - Ny Trelleborg - Den genskabte borg - Fondsdonationer (B)#6 - Ansøgning fra Slagelse Boligselskab om forhåndsgodkendelse af projekt Kløverhuset (B)#7 - Anlægsregnskab og skema C ved etablering af 25 almene handicapboliger og serviceareal på Rosenkildevej i Slagelse(B)#8 - Genoptagelse - Udvidelse og renovering af svømmehaller (B)#9 - Genoptaget - Indsatsplan for opretning af gadekær m.m. 2019-2020 (B)#10 - Frigivelse af anlægsmidler - Ny daginstitution ved Jonslunden (B)#11 - Brug af restmidler fra pulje til solceller (B)#12 - Forslag til ændringer af Lokalplan 48 Rude Lokalcenter samt Kommuneplantillæg nr. 32 til Kommuneplan 2017 og tilhørende miljøscreening (B)#13 - Forslag til lokalplan 1222, Boliger og kontorer ved Østerbro i Slagelse, med kommuneplantillæg 29 (B)#14 - Forslag til Lokalplan 1215, Boligbebyggelse ved Parkvej, Slagelse samt Kommuneplantillæg nr. 30 til Kommuneplan 2017 og tilhørende miljøscreening (B)#15 - Agersø og Omø Færgerne - evt. OPP-samarbejde (B)#16 - Forslag om ændring af vedtægter for Slagelse Erhvervscenter (B)#17 - Proces vedr. kulturinstitutioner i Korsør - vedtagelse af kommissorium for nyt § 17.4-udvalg (B)#18 - Indgåelse af samarbejdsaftale med Foreningen det Sociale Netværk/headspace Danmark (B)#19 - Ensomhed - nyt tema i Værdighedspolitik (B)#20 - Anmodning om deltagelse i frikommuneforsøg vedrørende udpegning af øko-zone (B)#21 - Initiativsag - Drøftelse af nationale tests i Slagelse Kommune (B)

Se eller gense Byrådsmødet 16. September 2019. Du kan springe i videoen ved at klikke på de enkelte punkter i dagsordenen.

Denne video er set i alt: 396
De sidste 24 timer: 0
De sidste 7 dage: 0
Den seneste måned: 0
Det seneste år: 5
There is no video in the channel yet. There is no video yet.