16-12-19 – Møde i Byrådet

Del video


Jeg vil:
Dele hele videoen:
Dele videoen startende fra:
Dele videoen startende fra:

Download video


Indtast tidspunkt:
Vi sender dig snarrest et download link til videoen.
#1 - Godkendelse af dagsorden (B)#2 - Budgetopfølgning 4 for 2019 - Samlet opfølgning (B)#3 - Bevillinger vedr. budgetopfølgning 4. for 2019 (B)#4 - Godkendelse af takster vedr. budget 2020-2023 (B)#5 - Godkendelse af takster 2020 på virksomheder under Center for Handicap og Psykiatri (B)#6 - Takster - delegerede sundhedslovsydelser (B)#7 - Godkendelse af byggeregnskab og skema C - Slagelse Boligselskab, Engdraget i Slagelse (B)#8 - Fritagelse for betaling af grundskyld (B)#9 - Anlægsbevilling - Børnehuset Søbjerggård (B)#10 - Frigivelse af anlægsbevillinger i Entreprenørservice - belægninger, broer og ledningsregistrering (B)#11 - Frigivelse af anlægsmidler: Skoleudbygning 2020/21 (B)#12 - Frigivelse af anlægsbevillinger i Kommunale Ejendomme - Tagudskiftningspulje, akustikregulering Byskovgård og Rosenkildegården og CTS software (B)#13 - Anlægsregnskab vedr. IT-teknologi/IT-strategisk udvikling 2010-2015.#14 - Forslag til Lokalplan 1206 for børneinstitutionen Nygården i Vemmelev med tilhørende kommuneplantillæg (B)#15 - Forslag til Lokalplan 1230, Blandet byområde ved Norvangen, Korsør Havn samt Kommuneplantillæg nr. 34 til Kommuneplan 2017 og tilhørende miljøscreening (B)#16 - Endelig vedtagelse af Lokalplan 1217, Kistefabrikken ved Nøddebovej - Harrested Mark samt Kommuneplantillæg nr. 27 til Kommuneplan 2017 (B)#17 - Endelig vedtagelse af lokalplan 1211 - byomdannelsesområde ved Sorøvej i Slagelse (B)#18 - Forslag til Kommuneplantillæg nr. 25 til Kommuneplan 2017, Temaplan for solenergi og tilhørende miljøvurdering (B)#19 - Forslag til udviklingsstrategi for Slagelse Kommune (B)#20 - Motorsport på Stigsnæs - stillingtagen til scenarier (B)#21 - Organisationsprojekt (B)#22 - Politisk mødekalender (årshjul) for 2020-2021 (B)#23 - Udpegning af repræsentanter til Visit Sjælland A/S (B)#24 - Udpegning af suppleant til Hegnssynet#25 - Udpegning til Løvegadekollegiet#26 - Initiativsag - Kommunens tab på salg af grund til Professionshøjskolen Absalon (B)#27 - Initiativsag - Bevægelse i folkeskolen (B)

Se eller gense Byrådsmødet d. 16. December 2019. Du kan springe i videoen ved at klikke på de enkelte punkter i dagsordenen.

Denne video er set i alt: 469
De sidste 24 timer: 0
De sidste 7 dage: 0
Den seneste måned: 1
Det seneste år: 28
There is no video in the channel yet. There is no video yet.