23-03-20 - Møde i Byrådet

Del video


Jeg vil:
Dele hele videoen:
Dele videoen startende fra:
Dele videoen startende fra:

Download video


Indtast tidspunkt:
Vi sender dig snarrest et download link til videoen.
#1 - Godkendelse af dagsorden (B)#6 - [UDSAT] Godkendelse af kvalitetsrapport 2018-19 på skoleområdet (B)#8 - [UDSAT] Status for egnsteater (B)#2 - Tiltag for erhvervsliv, foreninger mm. som følge af Corana-krisen (B)#3 - Overførsel af mer- og mindreforbrug på drift og anlæg fra 2019 til 2020 - alle udvalg (B)#4 - Budgetproces for 2021-2024 (B)#5 - Lånoptagelse for 2020 (B)#7 - Tidsubegrænset udvidelse af Ungdomsskolens målgruppe (B)#9 - Garanti for Korsør Lystbådehavn A.m.b.a. (B)#10 - Slagelse Boligselskab godkendelse af skema A og B for Kløverhuset i Slagelse (B)#11 - Anlægsregnskab over 2 mio. kr. - salg af areal til Sportscollege (B)#12 - Halsskovbroen - udskiftning af cylindre - Drift og Teknik - anlægsregnskab (B)#13 - Rådighedsbeløb, anlægsbevilling og delanlægsregnskab under 2 mio. kr. - Køb og Salg (B)#14 - Rådighedsbeløb, anlægsbevilling og anlægsregnskab under 2 mio. kr. - køb af 1 areal og salg af 2 ejendomme (B)#15 - Anlægsbevilling til udviklingstiltag på strande i 2020 (B)#16 - Anlægsbevillinger Strande, broer og toiletter, Udvikling af bymidterne i de tre købstæder og Energibesparende foranstaltninger (B)#17 - Delvis frigivelse af anlægsbevilling til skæve boliger(B)#18 - Anlægsbevilling - B73 baneanlæg (B)#19 - Anlægsbevilling - Motocross mv. ved Stigsnæs (B)#20 - Anlægsbevilling - Kabeldepotet, renovering og isolering (B)#21 - Anlægsbevilling - Skælskør Gl. Rådhus, renovering og anvendelse (B)#22 - Rådighedsbeløb og anlægsbevilling vedr. forlængelse af Industrimærsken i Vestsjællands Erhvervscenter ved Vemmelev (B)#23 - SK Vand A/S´s overtagelse af Frølunde Vandværk I/S (B)#24 - Sorøvej 4200 - ombygning af kryds ved Strudsbergsvej (B)#25 - Revideret forslag til Lokalplan 1214, Sommerhuse ved Violvej, Bildsø Strand med kommuneplantillæg nr. 37 (B)#26 - Anlægsbevilling - Korsør Ny Skatepark (B)#27 - Beskæftigelsesplan 2020 (B)#28 - Arealerhvervelse til forlængelse af Ringvejen i Sørbymagle (B)#29 - Udpegning til Skatteankenævn (B)#30 - Underskriftsbemyndigelse (B)#33 - Forslag om ændring af vedtægter for Slagelse Erhvervscenter (B)#34 - Midlertidig ændring af serviceniveau i hjemmeplejen og på plejecentrene i forbindelse med COVID-19 (B)

Se eller gense Byrådsmødet 23. Marts 2020. Du kan springe i videoen ved at klikke på de enkelte punkter i dagsordenen.

Denne video er set i alt: 387
De sidste 24 timer: 0
De sidste 7 dage: 1
Den seneste måned: 5
Det seneste år: 387
There is no video in the channel yet. There is no video yet.