22-06-2020 - Møde i Byrådet

Del video


Jeg vil:
Dele hele videoen:
Dele videoen startende fra:
Dele videoen startende fra:

Download video


Indtast tidspunkt:
Vi sender dig snarrest et download link til videoen.
#1 - Godkendelse af dagsorden (B)#2 - Hjælpepakke - Udmøntning af anlægsbevillinger (B)#3 - Udbetaling af anlægstilskud til Bien (B)#4 - Status på anlægsprojekter 2020 med forslag til periodisering (B)#5 - Anlægsregnskaber (B)#6 - Anlægsbevilling, Bæredygtighedsstrategi (B)#7 - Anlægsbevilling Vintermateriel (B)#8 - Anlægsbevilling - etablering af skiltepyloner (B)#9 - Forslag til lokalplan 1219 Boliger ved Agerhønevej, Slagelse, samt kommuneplantillæg 28 til Kommuneplan 2017 (B)#10 - Forslag til Lokalplan 1221 - Boligbebyggelse på Rosenkildevej 99 (B)#11 - Forslag til lokalplan 1232 Hesselbjerg - Boligområde ved Mælkevej/Frølundevej og Kommuneplantillæg nr. 46 (B)#12 - Endelig vedtagelse af lokalplan 1214, Sommerhuse ved Violvej, Bildsø Strand samt Kommuneplantillæg 37 til Kommuneplan 2017 (B)#13 - Forslag til kommuneplantillæg nr. 47, Udpegninger af områder til skovrejsning nord for Slagelse by (B)#14 - Genoptaget - Endelig vedtagelse af Kommuneplantillæg nr. 25 til Kommuneplan 2017, Temaplan for store solenergian-læg og sammenfattende redegørelse (B)#15 - Forslag til Bæredygtighedsstrategi og handlingsplan (B)#16 - Genoptaget - Endelig vedtagelse af Udviklingsstrategi for Slagelse Kommune (B)#17 - Slagelse Erhvervscenter - ændring af vedtægter#18 - Godkendelse af vedtægter og udpegning af bestyrelsesmedlem til Sjællands Teater (B)#19 - Borgerrådgiverens årsberetning 2019 (O)#20 - Genoptaget - Udviklingsmuligheder på Ford-grunden i Slagelse (B)#21 - Status på organisationsprojektet juni 2020 (O)#22 - Initiativsag - Tude Ådal-projektet (B)#23 - Initiativsag - Slagelse kommunes kulturpolitik og udvidet åbningstid på bibliotekerne i Slagelse og Korsør (B)#24 - Initiativsag - Boligsocial helhedsplan for almene boligområder i Slagelse, Korsør og Skælskør (B)#25 - Godkendelse af referat (B)

Se eller gense Byrådsmødet 22. juni 2020. Du kan springe i videoen ved at klikke på de enkelte punkter i dagsordenen.

Denne video er set i alt: 470
De sidste 24 timer: 0
De sidste 7 dage: 0
Den seneste måned: 0
Det seneste år: 90
There is no video in the channel yet. There is no video yet.