14-12-20 Møde i Byrådet

Del video


Jeg vil:
Dele hele videoen
Dele videoen startende fra:
Dele videoen startende fra:

Download video


Jeg vil
Downloade hele videoen
Downloade fra: til
Vi gør din video klar til download. Det kan tage op til 2 min. Vent venligst...
#1 - Godkendelse af dagsorden (B)#2 - 2022 - Politisk budgetproces (B)#3 - Godkendelse af takster vedr. budget 2021-2024 (B)#4 - Budget 2021 - Udtalelse til Ankestyrelsen vedr. klage over budgetproces (B)#5 - Disponering af de afsatte midler til bæredygtighed i 2021, jf budgetaftalen 2021-2024 (B)#6 - Godkendelse af takster 2021 på virksomheder under Center for Handicap og Psykiatri (B)#7 - Slagelse Boligselskab, afdeling 28, - Forøget lånoptagelse og kommunal garanti (B)#8 - Indtægtsoptimering og håndtering af Mellemkommunale betalinger (B)#9 - Udbud af lovpligtig revision gældende fra regnskabsår 2021 til 2024 (B)#10 - Ansøgning om bevilling til flere personaleressourcer i Afdeling for Børn og Familie (B)#11 - Endelig vedtagelse af Lokalplan 1238, Multikulturelt kulturhus ved Landsgravvej, Håndværkergården samt Kommuneplantillæg nr. 42 til Kommuneplan 2017 (B)#12 - Endelig vedtagelse af Lokalplan 1239, Boliger på Kalundborgvej 83 i Slagelse samt Kommuneplantillæg 44 til Kommuneplan 2017 (B)#13 - Endelig vedtagelse af Lokalplan 1243, Landsbyen Næsby ved Stranden (B)#14 - Indsatsbehov i boringsnære beskyttelsesområder (B)#15 - Godkendelse af takster vedr. Familieinstitutionen Havrebjerg 2021 (B)#16 - Anlægsbudgetter, anlægsbevillinger og anlægsregnskaber over 2 mio. kr. - Køb og Salg (B)#17 - Anlægsbudgetter, anlægsbevillinger og anlægsregnskaber under 2 mio. kr. - Køb og Salg (B)#18 - CSÆ Sundhedsberedskabsplan (B)#19 - Beskæftigelsesplan 2021-2022 til 2. behandling (B)#20 - Kunstgræsbane B73 (B)#21 - Investeringsoplæg på arbejdsmarkedsområdet (B)#22 - Bevilling af midler til julehjælp 2020 (B)#23 - Orientering til byrådet om personalepolitiske overvejelser ved påskønnelse af ansattes indsats i forbindelse med COVID-19 situationen (O)#24 - Udpegning til Handicaprådet (B)#25 - Nedlæggelse af Slagelse Gymnasiums Legatfond (B)#26 - Justering af politisk mødekalender 2021 (B)#27 - Initiativsag - Renovering af de faldenes mindetavler på Antvorskov Kaserne (B)#28 - Initiativsag - Etablering af et tværfagligt advisoryboard for bosætning i Slagelse Kommune (B)#29 - Initiativsag - Parkeringsnormer og parkeringsbehov i Slagelse By (B)#30 - Initiativsag - RGS Nordic Water Solutions udledning af forurenende stoffer til Agersø Sund (B)

Se eller gense Byrådsmødet 14. december 2020. Du kan springe i videoen ved at klikke på de enkelte punkter i dagsordenen.

Denne video er set i alt: 597
De sidste 24 timer: 0
De sidste 7 dage: 1
Den seneste måned: 1
Det seneste år: 9
There is no video in the channel yet. There is no video yet.