31-05-21 Møde i Byrådet

Del video


Jeg vil:
Dele hele videoen
Dele videoen startende fra:
Dele videoen startende fra:

Download video


Jeg vil
Downloade hele videoen
Downloade fra: til
Vi gør din video klar til download. Det kan tage op til 2 min. Vent venligst...
#1 - Godkendelse af dagsorden (B)#2 - Forslag til Kommuneplan 2021 - 2032 med tilhørende miljøvurdering (B)#3 - Borgerrådgiverens årsberetning 2020 (O)#4 - Budgetopfølgning 2. - samlet budgetopfølgning (B)#5 - Anlægsbevilling til badebroer - fremrykning af budget 2022 (B)#6 - Henvendelse fra Rosenkilde Vuggestue og Børnehave om lån i forbindelse med etablering af nyt tag (B)#7 - Anlægsregnskab over 2 mio. kr. på overdragelse af udstykninger til div. grundejerforeninger (B)#8 - B73 - udvidelse af klubhus - status (B) (O)#9 - Forslag til Lokalplan 1228 Boliger ved Bjergbygade, Slagelse samt Kommuneplantillæg nr. 54 til Kommuneplan 2017 og tilhørende miljøvurderingsscreening (B)#10 - Endelig vedtagelse af Lokalplan 1242, Tæt-lav boliger ved Stjernebakken, Slagelse, samt tillæg nr. 49 til Kommuneplan 2017 (B)#11 - Cykelsti, Bildsøvej - Ekspropriation (B)#12 - Slagelse Landevej, 4220 - Igangsættelse af ekspropriation for vejudvidelse i forbindelse med etablering af venstresvingsbane ved indkørsel til Korsør Genbrugsstation(B)#13 - CO2-mål for kommunens egen drift (B)#14 - Ny uddannelse til Slagelse Kommune - pædagogisk assistentuddannelse (B)#15 - Småjob (B)#16 - Årsrapport for Korsør Havn 2020 (B)#17 - Stigsnæs Motorsportscenter (B)#18 - Initiativsag til økonomiudvalget vedr. ansøgning om kommunal overtagelse af projekt: Cykelfærge Korsør-Nyborg (B)#19 - Initiativsag - Forslag om initiativer vedr. Slagelse Kommunes økonomi (B)#20 - Initiativsag - Handicapvenlig badebro ved Kongsmark Strand (B)

Se eller gense Byrådsmødet 31. Maj 2021. Du kan springe i videoen ved at klikke på de enkelte punkter i dagsordenen.

Denne video er set i alt: 513
De sidste 24 timer: 0
De sidste 7 dage: 0
Den seneste måned: 0
Det seneste år: 33
There is no video in the channel yet. There is no video yet.