25-10-21 Møde i Byrådet

Del video


Jeg vil:
Dele hele videoen
Dele videoen startende fra:
Dele videoen startende fra:

Download video


Jeg vil
Downloade hele videoen
Downloade fra: til
Vi gør din video klar til download. Det kan tage op til 2 min. Vent venligst...
#1 - Godkendelse af dagsorden#2 - Ansøgning om forhøjelse af kommunal garanti fra Hashøj Kraftvarme Forsygning#3 - Slagelse Boligselskab, afd. 3, Slotsvænget 4200 Slagelse - Lånoptagelse og garanti#4 - Anlægsregnskaber Erhvervs- og Teknikudvalget 2021#5 - Anlægsregnskaber Kultur- og Fritidsudvalget#6 - Omlægning af forældrebetaling til dagtilbud, SFO, fritidshjem og klub#7 - Takst for indkøbsordning med vareudbringning for borgere i egen bolig#8 - Forslag til Lokalplan 1234, Biogasanlæg ved Vemmeløsevej, Dalmose samt Kommuneplantillæg nr. 36 til Kommuneplan 2017, Miljøkonsekvensrapport, udkast til miljøgodkendelse og udkast til § 25 tilladelse#9 - Forslag til Lokalplan 1251, Ferie- og Kursuscenter og Tillæg nr. 57 til Slagelse Kommuneplan 2017#10 - Endelig vedtagelse af lokalplan 1215, Boligbebyggelse ved Parkvej, Slagelse samt Kommuneplantillæg nr. 30 til Kommuneplan 2017#11 - Forslag til indsatsplan for grundvandsbeskyttelse på Agersø og Omø i offentlig høring#12 - Endelig godkendelse af Risikostyringsplan for Korsør#13 - Genoptaget - Tude Ådal - valg af løsning#14 - Godkendelse af ansøgning fra KFUM Sociale Arbejde vedrørende etablering af 8 skæve boliger ved Toften#15 - Håndtering af aktuelle kapacitetsudfordringer i dagtilbud 2021#16 - Nattakst for personlig pleje#17 - Beslutning om ændring af vilkårsbestemmelse for valg til Ø-udvalget#18 - Beslutning om kvalitetsrapport på skoleområdet i indeværende skoleår#19 - Befordring af borgere til revaccination mod Covid-19#20 - Serviceniveau i forbindelse med ændring af udbetalingspraksis vedr. befordringsgodtgørelse til borgere#21 - Rammeaftale om Danskuddannelse til voksne udlændinge#22 - Initiativsag - Involvering af eksterne organisationer#23 - Initiativsag - Udvalget for Specialiserede Borgerindsatser - Handicap og Psykiatri, vedtagne budget 2022-2025#24 - Initiativsag - Revision og tilretning af Slagelse Kommunes politik for vandmiljø

Se eller gense Byrådsmødet 25. oktober 2021. Du kan springe i videoen ved at klikke på de enkelte punkter i dagsordenen.

Denne video er set i alt: 355
De sidste 24 timer: 0
De sidste 7 dage: 0
Den seneste måned: 1
Det seneste år: 355
There is no video in the channel yet. There is no video yet.