20-06-22 – Møde i Byrådet

Del video


Jeg vil:
Dele hele videoen
Dele videoen startende fra:
Dele videoen startende fra:

Download video


Jeg vil
Downloade hele videoen
Downloade fra: til
Vi gør din video klar til download. Det kan tage op til 2 min. Vent venligst...
#1 - Godkendelse af dagsorden (B)#2 - Budget 2023-2026 - status pr. juni 2022 (B)#3 - Ansøgning om anlægsbevillinger kommunale almene boliger (B)#4 - Ansøgning om anlægsbevilling Daginstitution Skovsøbakken (B)#5 - Slagelse Boligselskab afd. 26 - optagelse af lån og kommunal garantistillelse (B)#6 - Slagelse Boligselskab afd. 31 - optagelse af lån og kommunal garantistillelse (B)#7 - Forslag til Lokalplan 1252 Boliger ved Toften, Slagelse og Tillæg nr. 3 til KP 21#8 - Forslag til Lokalplan 1260, boliger Smedegade 41, Slagelse samt Kommuneplantillæg 11 til Kommuneplan 2021 (B)#9 - Endelig vedtagelse af Lokalplan 1241, Etageboliger ved Rytterstaldstræde, Slagelse, med Kommuneplantillæg nr. 5 (B)#10 - Forslag til lokalplan 1269 - Byudvikling i Ringparken vest i Slagelse (B)#11 - Forslag til Lokalplan 306A, Bevaringsplan for Slots Bjergby samt Kommuneplantillæg nr. 8 til Kommuneplan 2021 og tilhørende miljøscreening (B)#12 - Endelig vedtagelse af Lokalplan 1270, Foodtruck ved Stillinge Strand (B)#13 - Principbeslutning om at kunne ekspropriere (B)#14 - Forpagtning af Slagelse Teater 2023 og frem (B)#15 - Ændring af de prioriterede indsatsområder for grundvandsbeskyttelse i offentlig høring (B)#16 - Færgedriften - takstregulering pr. 1.7 - budget 2022 (B)#17 - Lukning af Mestringsenheden (B)#18 - Regulativ for husholdningsaffald 2022 - til høring (B)#19 - Regulativ for husholdningsaffald 2024 - efter høring (B)#20 - Afprøvning af væskebehandling i kommunalt regi (B)#21 - Anvendelse af Slagelse Kommunes historiske byvåben (B)#22 - Udpegningsret til bestyrelsen i Købmand I. Ø. Andresens Legat for Nakskov og Slagelse (B)T1 - Genoptaget - Endelig vedtagelse af Lokalplan 1234, Biogasanlæg ved Vemmeløsevej, Dalmose samt Miljøkonsekvensrapport, sammenfattende redegørelse, miljøgodkendelse og § 25 tilladelse (B)

Se eller gense Byrådsmødet 20. juni 2022. Du kan springe i videoen ved at klikke på de enkelte punkter i dagsordenen.

Denne video er set i alt: 434
De sidste 24 timer: 1
De sidste 7 dage: 11
Den seneste måned: 27
Det seneste år: 434
There is no video in the channel yet. There is no video yet.